Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Od 1 stycznia 2021 roku w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym realizujemy pomoc dla osób uzależnionych w postaci: Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin. W ramach Punktu prowadzimy:
1. Konsultacje indywidualne z doradcą profilaktyki uzależnień, lub terapeutą uzależnień/ psychologiem, wolontariuszami dla osób uzależnionych jak i współuzależnionych, w formie bezpośredniej, telefonicznej, zdalnej, służące diagnostyce problemu, określeniu charakteru wskazanej pomocy: terapeutyczna, socjalna, profilaktyczna
od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 16
2. Spotkania grupowe – uczestnicy wspierają się w walce z nałogiem, rozwijają zainteresowania, pasje, będące przeciwwagą dla uzależnienia
w każdą środę w godz. 19 – 21 oraz sobotę w 18 – 20
3. Spotkania grupowe chrześcijańskie rozwiązanie problemu alkoholowego, w oparciu o rozwój duchowy
piątek godz. 18 – 20
3. Ergoterapia, praca o charakterze fizycznym,
od poniedziałku do piątku w godz. 12 – 16
4. Praca w terenie Streetworking
codziennie w godzinach 16 – 18
5. Działania edukacyjne w zakresie przekazywania wiedzy na temat choroby alkoholowej strona internetowa, profil fb, spotkania, wyjazdy, itp.
6. Imprezy integracyjne z elementem edukacyjnym.
Naszym celem jest działanie przede wszystkim profilaktyczne, jeśli jednak masz świadomość nadużywania środków psychoaktywnych, pomożemy Ci wyznaczyć drogę, dzięki której poprawisz życie swoje i swojej rodziny.
Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 512 154 124 🙂

ERGOTERAPIA

WSPÓLNIE ŁATWIEJ

Był alkoholikiem […] był lumpem

Uzależnienie mostem na “tamten” świat

Praca łączy i odbudowuje relacje

Konsultacje

Efekty ergoterapii

aktywni seniorzy, program senior 60+, program aktywizacji seniorów

Program: Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich rodzin realizowany jest ze środków budżetowych Urzędu Miasta Częstochowa