Realizacja zadań statutowych 2017 roku

Realizacja zadań statutowych 2017 roku

Na podstawie realizowania zadań i projektów 2017 roku,  można stwierdzić że Stowarzyszenie kontynuuje rozwój działalności statutowej i utrzymuje go na coraz wyższym poziomie poprzez: pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; promocję zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; przeciwdziałanie patologiom; profilaktykę... Czytaj więcej...