HIV/AIDS, zdrowie psychiczne, choroby cywilizacyjne, poradnia psychologiczna, terapia
Wsparcie psychoterapeutyczne dla osób zagrożonych HIV/AIDS
zdrowie psychiczne, psycholog, poradnia psychologiczna,
Zdrowie psychiczne - zdrowe życie
pomoc żywnościowa, pomoc społeczna, bezdomność, bieda, ubóstwo, dobroczynność, NGO
Dystrybucja Żywności w ramach FEAD