W ramach programu “Zdrowie psychiczne – zdrowe życie” Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Jozue prowadzi działania związane z propagowaniem istoty zdrowia psychicznego w życiu człowieka i społeczeństwa. Propagujemy metody dbania o higienę psychiczną, które stanowią ważny czynnik profilaktyczny w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym. 
Poniżej dostępne linki do zrealizowanych kampanii informacyjno-edukacyjnych
 Program finansowany z budżetu Urzędu Miasta Częstochowy

Zdrowie psychiczne – zdrowe życie: Balans, równowaga, harmonia

Zdrowie psychiczne – zdrowe życie: Stres a aktywność fizyczna

⟵ wróć do sekcji