Klub Abstynencki „Jozue” działa na terenie Rakowa już od 18 lat! Niesiemy pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, tym które podjęły walkę z nałogiem i chcą w niej wytrwać, lub które zakończyły leczenie odwykowe i potrzebują wsparcia w powrocie do codziennego życia w trzeźwości. Nie zapominamy o rodzinach i najbliższych osób zmagających się z alkoholizmem, które potrzebują pomocy, by nie popaść we współuzależnienie, lub by się z nim zmierzyć. 
Klub Abstynencki realizuje swoje zadania w ramach spotkań, które odbywają się dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i piątki w godzinach 16.00-18.00), w środy z reguły pracujemy w terenie. Wiele osób zagląda do nas, licząc na indywidualną konsultację i pomoc w załatwieniu miejsca w ośrodku leczenia uzależnień (najczęściej współpracujemy z ośrodkiem w Gorzycach), bądź wskazania specjalisty psychoterapii uzależnień – ponieważ zaniepokojeni są swoim zachowaniem i ilością spożywanego alkoholu. 
Klubowicze, którzy trwają w trzeźwości zachęcani są do angażowania się w warsztaty ergoterapeutyczne, dzięki którym mają zajęcie, czują się potrzebni, mogą wykazać się swoimi umiejętnościami, talentami. Funkcjonowanie w grupie osób, która wspólnie przygotowuje plan działania, rozdziela zadania, w końcu realizuje przedsięwzięcie pod okiem lidera ma nieprzecenione walory terapeutyczne. Pokazuje jak można żyć bez alkoholu, realizować swoje pasje, wzajemnie się wspierać, pomagać, dopingować do rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym. Stawać się przykładem dla tych, którzy podejmują trud walki z uzależnieniem.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Jozue działa codziennie od 10.00 do 16.00. Jeśli nie jesteś zdecydowany by przyjść na spotkanie Klubu Abstynenckiego, zajrzyj do nas i po prostu pogadaj.
Tak działa ergoterapia w Klubie Abstynenckim Jozue 🙂
 Program jest współfinansowany z budżetu Urzędu Miasta Częstochowy

 

⟵ wróć do sekcji