KLUB ABSTYNENCKI "JOZUE"
integracja społeczna, centrum integracji społecznej, zatrudnienie socjalne, przedsiębiorstwo socjalne
Powiatowo-Miejskie Centrum Integracji Społecznej Jozue
pomoc psychologiczna, poradnictwo odwykowe, zdrowie psychiczne, profilaktyka alkoholowa, terapia uzależnień
Kawa za jeden uśmiech
pomoc społeczna, organizacja NGO, NGO, program senior 60+, organizacja dobroczynna, działalność charytatywna
Kaffe Senior
Agencja Pracy Tymczasowej i Zatrudnienia
zdrowie psychiczne, depresja, psycholog, psychiatra, poradnia psychologiczna
Stop Iluzji
Konsultacje i doradztwo dla osób uzależnionych
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin