Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne “JOZUE” jest kontynuatorem działań Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Częstochowie, założonego w 2000 roku.

Uchwałą Zebrania Założycielskiego w dniu 7 sierpnia 2009 roku zostało powołane do życia Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  JOZUE z siedzibą w Częstochowie przy ul. Gaczkowskiego 15A. W dniu 26 października 2009 roku CHSD JOZUE zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego,  VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Częstochowie.
Stowarzyszenie realizuje wytyczne Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi z 1982 roku z późniejszymi zmianami.

18 – letnia działalność  Stowarzyszenia skoncentrowana jest na terenie jednej z najbiedniejszych dzielnic Częstochowy – Rakowa. Główna aktywność skierowana jest na walkę z uzależnieniami, zwłaszcza od alkoholu, środków psychoaktywnych, ale również z biedą, wycofaniem społecznym, bezrobociem, a więc szeroko pojętą pomoc społeczną. Chcąc stworzyć kompleksowy pakiet wsparcia dla naszych podopiecznych Stowarzyszenie rozszerzyło ofertę o pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, uruchamiając Poradnię Psychologiczną “Bliska”. Chociaż koncentrujemy się na pomocy mieszkańcom Rakowa, to nasza oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców Częstochowy.
Obecnie ChSD Jozue realizuje 7 projektów:

  1. Klub abstynencki Jozue – profilaktyka uzależnień w praktyce 
  2. Punkt wydawania żywności w ramach programu FEAD – pomoc społeczna w praktyce
  3. Nasze podwórko – Alians/Dialog międzypokoleniowy – senior/junior
  4. Stop Iluzji! – profilaktyka uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych w praktyce
  5. Wsparcie terapeutyczne dla osób zagrożonych HIV i AIDS
  6. Poradnia psychologiczna “Bliska” – pomoc na wyciągnięcie ręki
  7. Kawa za jeden uśmiech – spotkania promujące trzeźwy styl życia.

Należy podkreślić, że wszystkie projekty są współfinansowane, lub w całości finansowane przez Urząd Miasta Częstochowy.