Efekty zajęć ergoterapeutycznych

Efekty zajęć ergoterapeutycznych

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Jozue przywiązuje szczególną wagę do ergoterapii – jako metody walki z uzależnieniem, wykluczeniem społecznym. W ramach tych zajęć powstała w siedzibie ChSD Jozue przy ul. Gaczkowskiego 15a – mini siłownia. W ramach zajęć aktywizujących zostało wyremontowane pomieszczenie piwniczne. Wykonane zostały nastepujące prace: montaż płyt karton/gips, obniżenie sufitu, zainstalowanie luksferów, zamontowanie belek (wykonanych na miejscu, w warsztacie), wyrównanie podłogi, położenie paneli, wykonanie instalacji elektrycznej, wprawienie okna, wykonanie parapetu z kafli. Poniżej krótka relacja fotograficzna.
Przy projekcie pracowali: Stanisław, Kasia, Jan, Zygmunt, Mariusz, Marek, Mateusz. Nad wszystkim pieczę mentalną sprawował Aleksander.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze strony Urzędu Miasta Częstochowy