Wyróżniony PMCIS Jozue

Wyróżniony PMCIS Jozue

Podczas V Seminarium CSR (Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)) zorganizowanego tradycyjnie przez JOWES (Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) 22.06.2022 r. zostały wyróżnione, za swą działalność, Centra Integracji Społecznej z północnego subregionu województwa śląskiego. Wśród nagrodzonych znalazło się również Powiatowo – Miejskie Centrum Integracji Społecznej Jozue, w imieniu którego podziękowania odebrała Pani Katarzyna Szymczak – Kierownik PMCIS Jozue.

aktywni seniorzy, program senior 60+, program aktywizacji seniorów
Urząd Miasta Częstochowy
Jurajski Ośrodek Ekonomii Społecznej
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie

Wyróżnienie

Obraz 1 z 3

Podziękowanie za działalność PMCIS Jozue