Klub Abstynencki – rozmowa, praca, odpoczynek.

Klub Abstynencki – rozmowa, praca, odpoczynek.

Profilaktyka alkoholowa poprzez pracę i zaangażowanie.

Od wielu lat zajmujemy się profilaktyką alkoholową, wspieraniem osób uzależnionych w wytrwaniu w trzeźwości, lub wspomagamy je w podjęciu decyzji o leczeniu. Przez cały ten czas prowadziliśmy Klub Abstynencki, który miał tradycyjną formę regularnych, cyklicznych spotkań. Z czasem przekonaliśmy się, że same rozmowy nie wystarczają, a dobrym pomysłem jest angażowanie naszych Klubowiczów w zajęcia, pracę, warsztaty (odświeżanie, renowacja mebli) – ergoterapię. Okazało się, że w czasie wspólnych praktycznych działań, łatwiej się rozmawia, tworzy się poczucie wspólnoty, które ułatwia osobom uzależnionym otwarcie się, szybciej przełamywana jest bariera nieufności, wstydu, nieśmiałości. Ponadto praca jest katalizatorem intensyfikującym proces powrotu osób uzależnionych do funkcjonowania w normalnej codzienności – praca, dom, rodzina – ułatwia ponowne utożsamienie się z obowiązkami, odpowiedzialnością.
Często osoby uzależnione, zmagające się z dodatkowymi problemami jak – bezdomność, ubóstwo, trafiają do nas w stanach depresyjnych, z przeświadczeniem, że do niczego się nie nadają. Udział w zajęciach ergoterapeutycznych, możliwość cieszenia się efektem swojej dobrze wykonanej pracy, zmienia ich postrzeganie własnej osoby. Odbudowuje się wiara we własne siły, możliwości, potencjał, który mogą wykorzystać w codziennym życiu, w poprawie własnego losu. 
Ważnym elementem ergoterapii jest również wspólny odpoczynek po pracy. Najlepiej przy dobrej, aromatycznej kawie. Wtedy też jest czas dla wspólnego omówienia efektów, planowania kolejnych działań, czy bardziej osobistych refleksji.
Ostatnio podczas kawy po zamontowaniu półki pod telewizor ( co było poważnym przedsięwzięciem, bowiem półka była narożna, dwupoziomowa), padło pytanie: ” Co następnego będziemy robić?” 🙂 Hmmm….coś wymyślimy.
 Program „Klub Abstynencki Jozue – profilaktyka alkoholowa w praktyce” jest współfinansowany z budżetu Urzędu Miasta Częstochowy.