Praca – antidotum na uzależnienie

Praca – antidotum na uzależnienie

Praca
Praca, ergoterapia, aktywność, twórczość, to najlepsze metody w walce z uzależnieniem, nałogiem, depresją, apatią. W takim przekonaniu utwierdziło nas dwudziestoletnie doświadczenie w pracy na rzecz osób zmagających się z problemem alkoholowym, narkotykowym. Sytuacja epidemiologiczna na świecie spowodowała przymuszoną kilkumiesięczną alienację, izolację ludzi, co przyczyniło się do zwiększenia zaburzeń depresyjnych, nerwicowych, a także częstsze sięganie przez nich po alkohol. Staramy się więc, pomimo wyjątkowych okoliczności, zapewnić naszym podopiecznym możliwość odbudowania więzi społecznych, międzyludzkich, przywrócenia poczucia własnej wartości, czy skierowania zainteresowania na inne tory, aniżeli te związane z alkoholem.
Prezentujemy poniedziałek w ChSD Jozue – Klub Abstynencki Jozue. Remont tylnego wejścia do siedziby ChSD Jozue – renowacja drzwi, framugi.

aktywni seniorzy, program senior 60+, program aktywizacji seniorów
Klub Abstynencki Jozue – program współfinansowany przez Urząd Miasta w Częstochowie