Ergoterapia – sposób na uzależnienie

Ergoterapia – sposób na uzależnienie

W ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin, zachęcamy naszych uczestników, podopiecznych do aktywnego udziału w organizowaniu pracy placówki, przygotowywaniu kolejnych przedsięwzięć, jak i realizowaniu własnych inicjatyw, które mogą służyć pozostałym beneficjentom. Zawsze byliśmy zwolennikami walki z uzależnieniem poprzez aktywność fizyczną, społeczną, obywatelską i nadal ją propagujemy.

  1. Renowacja biurka
aktywni seniorzy, program senior 60+, program aktywizacji seniorów

Program: „Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin” realizowany jest ze środków budżetowych Urzędu Miasta Częstochowy