XIV Kampania Białych Serc – sprzeciw wobec narkotyków

XIV Kampania Białych Serc – sprzeciw wobec narkotyków

Europejski Solidarny Protest Przeciwko Narkotykom i Przemocy

Pomysłodawcą Kampanii Białych Serc jest Mariusz Zalewski, a jej symbolem białe papierowe serduszka, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, w oknach szkół, przedszkoli, instytucji, organizacji w czasie trwania akcji, w tym roku będzie miało to miejsce w dniach 12 – 21 października 2018 r. Głównym organizatorem Kampanii jest Grupa Zalewski Patrol we współpracy ze Stowarzyszeniem Hospicjum Królowej Apostołów we Mławie, natomiast w całej Polsce tysiące organizacji współuczestniczy w propagowaniu kampanijnych idei, wśród nich Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Jozue.Serduszka oraz ich biel symbolizują serca wolne od narkotyków, ale także pamięć o wszystkich ofiarach uzależnień.
Kampania od samego początku ma na celu edukację, profilaktykę dzieci, młodzieży, ale także osób dorosłych. Jej głównym celem jest przestrzeganie przed zażywaniem narkotyków i innych używek.
W tym roku Kampania odbywa się pod hasłem walki z uzależnieniem od napojów energetycznych, oraz przeciwdziałania agresji.
12 października na Skwerze Orląt Lwowskich ChSD Jozue ma zamiar zorganizować happening pod hasłem “100% dla życia – 100% przeciwko narkotykom”, który rozpocznie się ok. godziny 13.00 i potrwa do godz. 16.00/17.00. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Poniżej zamieszczamy program imprezy:

PROGRAM HAPPENINGU

organizowanego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Jozue

Termin happeningu: 12.10.2018 r., w godzinach 13.00-16.00/17.00

Miejsce happeningu: Skwer Orląt Lwowskich w Częstochowie – dzielnica Raków, jedna z najbardziej naznaczonych patologiami i wykluczeniem społecznym dzielnic Częstochowy

Hasło: “100 % dla życia – 100 % przeciwko narkotykom”

Program imprezy:

1. Zostanie wykonane duże białe serce z brystolu. Wolontariusze wraz z przechodniami będą je wyklejali małymi papierowymi serduszkami. Tak wypełnione serce zostanie ustawione w witrynie siedziby Stowarzyszenia, gdzie będzie obecne przez cały czas trwania Kampanii.

2. Uczestnicy/przechodnie będą otrzymywali białe serduszka wykonane metodą origami, które będę zaopatrzone w dwustronną taśmę umożliwiającą przymocowanie ich np. do ubrania, lub torby, okna, do mebli.

3. Zostanie przygotowany brystol z hasłem: 100% dla życia – 100% przeciwko narkotykom, pod którym będziemy zbierali podpisy, wpisy, autografy od wszystkich, którzy zgadzają się z tą sentencją i stanowi ona motto ich życia.

4. Przechodnie będą częstowani białymi, kruchymi ciastkami w kształcie serca

5. Rozdawane będą ulotki z informacją o Kampanii Białych Serc

6. Na koniec happeningu zostanie utworzone serce z białych zniczy ku pamięci ofiar uzależnienia od narkotyków.

Całość wydarzenia będzie dokumentowana fotograficznie, a fotoreportaż z jej przebiegu zostanie zamieszczony na stronie Stowarzyszenia i profilu na fb.

Oficjalny plakat Kampanii: