Dopalacze – wypalacze organizmu

Dopalacze – wypalacze organizmu

Nowe narkotyki – tzw. dopalacze – to najczęściej mieszanki roślinne połączone z syntetycznymi narkotykami. Produkty te charakteryzują się wysoką toksycznością: działają na ośrodkowy układ nerwowy i mogą doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń różnych narządów wewnętrznych (serca, płuc, wątroby itd.). Nawet jednorazowe użycie nowych narkotyków może doprowadzić do zatrucia, a nawet śmierci osoby, która je przyjmuje1. Nikt nie wie do końca, co znajduje się w opakowaniu, jak zareaguje organizm. W efekcie zażycia dopalaczy niektórzy młodzi ludzie trafili do szpitala z powodu poważnego zatrucia.
W kwestii dopalaczy niepokój budzi nie tylko rosnąca skala ich rozpowszechnienia, ale przede wszystkim podejrzenie, że młodzież wierzy sloganom promującym dopalacze jako środki bezpieczne i nie traktuje ich jako substancji o potencjale narkotycznym. Ponad połowa uczniów (52%)*, którzy stwierdzili, że w ciągu ostatniego roku nie brali narkotyków, równocześnie oświadczyła, że w tym czasie używała dopalaczy. Wiadomo jest również, że młodzież używa różnych środków psychoaktywnych zamiennie lub łączy je, np. palenie tytoniu z alkoholem i narkotykami lub lekami. Coraz bardziej popularne stają się koktajle złożone z alkoholu, narkotyków i leku.

Czynniki chroniące przed używaniem substancji psychoaktywnych:

1. Dobre relacje z rodzicami i rodzeństwem.
2. Zainteresowanie nauką, poczucie przynależności do szkoły, więź ze szkołą
3. Dbanie o rozwój duchowy.
4. Przestrzeganie prawa, respektowanie norm, wartości społecznych.
5. Wsparcie ze strony kolegów.
6. Wspierający i opiekuńczy rodzice.
7. Wspierające relacje z innymi dorosłymi i rówieśnikami.
8. Pozytywny klimat szkoły.
9. Grupa rówieśnicza, która angażuje się społecznie.
10. Udzielanie sobie wzajemnej pomocy.
11. Rozwijanie pasji i zainteresowań.
12. Wiedza dotycząca szkodliwości używania różnych substancji psychoaktywnych.
13. Posiadanie planów i celów życiowych.
14. Chęć kontynuowania nauki.
15. Umiejętność porozumiewania się z innymi w sytuacjach kryzysowych.
16. Zaangażowanie w wolontariat, kluby młodzieżowe, zajęcia sportowe, działalność charytatywną itp.

* Badanie „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – Młodzież 2008”.Źródło: Agnieszka Kolbowska: „Dopalacze”. Artykuł ukazał się w biuletynie Serwis Informacyjny NARKOMANIA, nr 1 (45) 2009.

aktywni seniorzy, program senior 60+, program aktywizacji seniorów
Program Stop Iluzji III jest finansowany ze
środków budżetowych Urzędu Miasta Częstochowy