Konsultacje i doradztwo dla osób uzależnionych

Konsultacje i doradztwo dla osób uzależnionych

W ramach Klubu Abstynenckiego Jozue prowadzone są indywidualne konsultacje i doradztwo dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin. Konsultacje prowadzone są codziennie w godzinach 11.00 – 16.00 przez doświadczonego doradcę. Pomagamy w określeniu najlepszej drogi leczenia, wspieramy w podjęciu pierwszego kroku na drodze do trzeźwienia, pomagamy w rozpoczęciu leczenia na dziennych i stacjonarnych oddziałach terapii uzależnień. Wspieramy w rozwiązywaniu problemów życiowych, takich jak sprawy komornicze, kontakt z kuratorami, sprawy sądowe, itp. Jeśli jest taka potrzeba, pomagamy znaleźć pracę, uzyskać wsparcie ośrodka pomocy społecznej.
Kontakt telefonicznych w godz. 11.00 – 16.00 (512 154 124)
mail: chsdjozue1958@gmail.com

aktywni seniorzy, program senior 60+, program aktywizacji seniorów
Projekt współfinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Częstochowy