Warto się chwalić

Warto się chwalić

Europejski Protest Przeciwko Narkotykom i Przemocy

12 października w ramach XIV Kampanii Białych Serc zrealizowaliśmy happening na ulicach Rakowa, pod hasłem “100% dla życia “. Jego głównym przesłaniem było wyrażenie sprzeciwu wobec narkotyków i przypomnienie o niszczycielskiej sile uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Relację z imprezy możecie obejrzeć tutaj
Kilka dni temu otrzymaliśmy przemiłą niespodziankę, podziękowania za włączenie się, jako Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Jozue, w tą szlachetną akcję i wsparcie jej swoją energią oraz energią wszystkich mieszkańców Rakowa, który przyłączyli się do wyrażenia stanowczego – Nie – wobec narkotyków i przemocy.