PLANOWANY MIESIĘCZNY PRZYDZIAŁ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W MIESIĄCU KWIETNIU 2018 r.