Efekty ergoterapii

Efekty ergoterapii

Warto chwalić się pracą naszych podopiecznych, wykonywaną w ramach ergoterapii w Punkcie Konsultacyjnym przy ChSD Jozue 🙂 Podczas pracy, często lepiej i swobodniej się rozmawia 🙂

309720_2439591191797_442057809_n

aktywni seniorzy, program senior 60+, program aktywizacji seniorów
Program realizowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Częstochowy