Blog

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Od 1 stycznia 2021 roku w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym realizujemy pomoc dla osób uzależnionych w postaci: Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin. W ramach Punktu prowadzimy:1. Konsultacje indywidualne z doradcą profilaktyki uzależnień, lub terapeutą uzależnień/ psychologiem, wolontariuszami dla osób uzależnionych jak i współuzależnionych, w formie bezpośredniej, telefonicznej, zdalnej, służące diagnostyce problemu, określeniu charakteru wskazanej pomocy: terapeutyczna, socjalna, profilaktycznaod... Czytaj więcej...

Słuchaj, ja już więcej nie piję

„[…] – Boże drogi! – Wiktor był blady jak prześcieradło. – Ile miał lat?– Tyle co Ty.– Czterdzieści?Oskar skinął głową.– Słuchaj, ja już więcej nie piję…– Jasne…- Damięcki w końcu się uśmiechnął.– Nie, no w sumie nie łoję aż tyle, żeby to się skończyło padaczką…- Krul zaczął przekonywać sam siebie.– Wiktor, jak łoisz kilka razy w tygodniu, to już właściwie... Czytaj więcej...

Dopalacze – wypalacze organizmu

Nowe narkotyki – tzw. dopalacze – to najczęściej mieszanki roślinne połączone z syntetycznymi narkotykami. Produkty te charakteryzują się wysoką toksycznością: działają na ośrodkowy układ nerwowy i mogą doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń różnych narządów wewnętrznych (serca, płuc, wątroby itd.). Nawet jednorazowe użycie nowych narkotyków może doprowadzić do zatrucia, a nawet śmierci osoby, która je przyjmuje1. Nikt nie wie do końca, co... Czytaj więcej...

Poznaj wroga

Skutki przyjmowania najpopularniejszych wśród młodzieży narkotyków i substancji psychoaktywnych Marihuana i haszysz – wytwarzane są z konopi indyjskich, tj. roślin zawierających wiele substancji aktywnych, z których główną jest tetrahydrokanabinol (THC). Skutkiem ich jednorazowego użycia może być, obok uczucia euforii, również spadek koncentracji uwagi, pogorszenie sprawności psychofizycznej oraz zmniejszenie samokontroli i zahamowań. Użycie konopi indyjskich w dużych dawkach, może powodować doświadczenie... Czytaj więcej...

Używanie narkotyków zawsze jest ryzykiem!

Każde doświadczenie z narkotykami ma wpływ na człowieka, a często decyduje o jego dalszym życiu – funkcjonowaniu fizycznym czy społecznym. Rolą osób dorosłych, edukujących i wychowujących młode pokolenie, jest zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z podejmowania zachowań ryzykownych. Używanie narkotyków zawsze jest ryzykiem! Jakiekolwiek substancje psychoaktywne – alkohol, papierosy lub inne – zaburzają funkcjonowanie zmysłów, pamięci, myślenia, koordynację ruchową, zakłócają... Czytaj więcej...