Poradnia działa od maja 2018 r. przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym Jozue.
W odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie na usługi z zakresu zdrowia psychicznego oraz zbyt małą podaż tego typu pomocy oferowaną w ramach bezpłatnej opieki zdrowotnej, ChSD Jozue postanowiło uruchomić Poradnię Psychologiczną, która będzie oferowała bezpłatną pomoc wszystkim tym, którzy jej potrzebują, ale nie stać ich na kosztowne wizyty prywatne u specjalistów.
W naszej Poradni przyjmuje specjalista psycholog kliniczny i specjalista psychoterapii uzależnień, ponadto pełnione są dyżury interwencyjno – wspierające, dla wszystkich, którzy potrzebują porozmawiać o swoich problemach, lub nie wiedzą, albo nie są pewni,  czy to już czas by poszukać pomocy fachowca. Wszystkim tym służymy naszym czasem i pomocą. 

Funkcjonowanie Poradni jest zawieszone ze względu na trwający proces pozyskiwania środków na jej funkcjonowanie. O ponownym wznowieniu zapisów poinformujemy niezwłocznie.

poradnia psychologiczna, pomoc psychologiczna, zdrowie psychiczne, profilaktyka uzależnień
                   

⟵ wróć do sekcji