Od 2005 roku – działa Punkt informacyjny dla bezrobotnych – oferty pracy, warsztaty interpersonalne.
Współpraca z Urzędem Pracy w ramach programu okresowego zatrudnienia zaowocowała nie tylko powstaniem nowych miejsc pracy dla osób najbardziej tego potrzebujących, ale przede wszystkim umożliwiła przeprowadzenie terapii poprzez pracę.
Dzięki programowi przeciwdziałania bezrobociu (realizowanemu przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie) została zawarta  umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie w ramach której zatrudnione zostały  4 osoby na umowę o pracę na czas określony.
Nawiązaliśmy współpracę z SZB Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie ul. Legionów 58  w ramach warsztatów  gospodarczo-administracyjnych -uczestnictwa 6 osób.
Staramy się o uruchomienie  Powiatowego Centrum Integracji Społecznej działające na terenie ościennych powiatów.
Ofert pracy wrzesień 2018 r.

⟵ wróć do sekcji